3 / 9
Kościół Santa Maria la Nova z zewnątrz

© Baku - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0