8 / 9
Domniemany portret Marii Balsy jako Dziewicy z Pokłonu Trzech Króli autorstwa Giovanniego Todisco, znajdujący się w krypcie katedry w Acerenzy

© famedisud.it | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0