3 / 11
Wzorowy uczeń (1934-1943)
W szkole Joseph jest pilnym i pracowitym uczniem, a przede wszystkim szczególnie uzdolnionym. Jest doskonały w językach, ale także w nauce. Stopniowo uczy się greki, hebrajskiego, łaciny, a także pasjonuje się literaturą i historią.
+

© KNA-BILD / AFP