6 / 11
1939 r.: Joseph Ratzinger wstępuje do niższego seminarium duchownego
W 1939 r. Joseph wstąpił do niższego seminarium duchownego w Traunstein, między Monachium a Salzburgiem. W tym mieście od 1937 r. mieszkała rodzina Ratzingerów. Zaledwie kilka miesięcy później wybuchła wojna. Młody człowiek został zmuszony do powrotu do domu, aby uczęszczać do szkoły, a seminarium stało się szpitalem wojskowym.
+

© HANDOUT / HO / AFP