8 / 11
Od 1945 r.: wyraźne upodobanie do fortepianu i muzyki klasycznej
Po uwolnieniu Joseph kontynuował studia. Studiował filozofię i teologię w seminarium. Kultywował też swoje zamiłowanie do muzyki i ogólnie do sztuk pięknych. Według Centrum Badań nad Edukacją Katolicką jego ulubionym instrumentem był stary, nieoznakowany fortepian, który nabył wkrótce po święceniach, będąc jeszcze pedagogiem w Kolegium Filozofii i Teologii we Fryzyndze.
+

© KNA-BILD / AFP