2 / 6
Lada sałatkowa w Chimerze.
+

© fot. Bartosz Siedlik