3 / 6
Restauracja Nowa Reforma. Wystrój i obraz, Kaja Wrońska.
+

© fot. Bartosz Siedlik