5 / 6
Widok ogródka Chimery.
+

© fot. Bartosz Siedlik