6 / 8
Małgorzata Kożuchowska: Nie zamyka się za murami Watykanu
Zdaniem Małgorzaty Kożuchowskiej „papież Franciszek nie zamyka się za murami Watykanu, ale reaguje na to, co dzieje się dziś na świecie” (cyt. za Jastrząb Post). W maju 2020 roku, w rozmowie z magazynem "Twój Styl" aktorka mówiła, że ceni Franciszka za „odwagę, wierność (…) pokorę, skromność, wielką atencję i szacunek dla uchodźców, ludzi odrzuconych, biednych, bezdomnych”.
+

© VIPHOTO/East News