7 / 8
Arkadiusz „Arkadio” Zbozień: Franciszek jest „ignacjański”
– Pamiętam, jak bardzo poruszyły mnie słowa papieża Franciszka o wstaniu z kanapy, będące zachętą do tego, by nie rozłożyć się w życiu, ale poszukiwać, poznawać, doświadczać, nie bać się wejść w strefę dyskomfortu, bo to dyskomfort, a nie komfort nas rozwija. Komfort rozleniwia, jest tą wygodną kanapą, na której można spędzić całe życie, tracąc z oczu to, co najcenniejsze. Franciszek jest „ignacjański”, jako jezuicie bliskie jest mu nauczanie św. Ignacego Loyoli. To nie jest papież, który straszy Bogiem. On mówi: „Nie lękajcie się” i wypowiada te słowa z dużą dozą troski i miłości.
+

© Damian KLAMKA/East News