5 / 8
Król Jan III Sobieski (1629-1696)
Mieszkał w letniej rezydencji na warszawskim Wilanowie. Znajduje się tam m.in. kaplica królewska, jednak przedstawiamy ją w tym miejscu przewrotnie, bo jak podają historycy, król... nie modlił się tam ani razu. Kaplicę wzniesiono 150 lat po jego śmierci. Powstała w miejscu schodów prowadzących do komnaty, gdzie prawdopodobnie zmarł. Król słynął też z pielgrzymek do Kalwarii Pacławskiej.
+

© Wikipedia | Domena publiczna