6 / 8
Król August II Mocny (1670-1733)
W Wielkim Tygodniu 1698 r. modlił się w kaplicy królewskiej w bazylice Mariackiej w Gdańsku. W XVI w. na terenie dzisiejszej bazyliki odprawiano nabożeństwa luterańskie, więc król Jan III Sobieski w 1677 r. przekazał 20 tys. złotych i zalecił rozpoczęcie budowy kościoła katolickiego. W II poł. XVII w. opiekę nad kaplicą sprawowali już jezuici.
+

© Wikipedia | Domena publiczna