1 / 9
Monika i Zbigniew Łatkowie

© fot. archiwum prywatne