1 / 12
Człowiek nigdy nie jest „niepotrzebny”
Niestety, tym co się wyrzuca nie jest jedynie jedzenie i niepotrzebne przedmioty, ale często same ludzkie istnienia, które odrzuca się jako „niepotrzebne”. Przerażające jest nawet myślenie, że są dzieci, ofiary aborcji, które nigdy nie ujrzą światła dziennego… [przemówienie do członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, 13.01.2014]
+

© Antoine Mekary | ALETEIA