10 / 12
Uznać znaczenie ludzkiego embrionu
Jeśli nie uznaje się w samej rzeczywistości znaczenia człowieka ubogiego, ludzkiego embrionu, osoby niepełnosprawnej — by podać tylko kilka przykładów — trudno będzie usłyszeć wołanie samej przyrody. Wszystko jest ze sobą połączone. [encyklika Laudato si, 2015, punkt 117]
+

© Antoine Mekary | ALETEIA