2 / 12
Nienarodzone dzieci zawsze powinny być przyjęte
Miłość do innych nie może być ograniczona tylko do wyjątkowych okazji, ale musi być stała w naszym życiu. To dlatego jesteśmy wezwani, na przykład, by chronić ludzi w podeszłym wieku, jak drogocenny skarb i z miłością. Nawet jeśli powoduje to trudności ekonomiczne i inne niedogodności, musimy ich chronić. To dlatego musimy dać wszelkie możliwe wsparcie chorym, także w stanie terminalnym. To dlatego nienarodzone dzieci zawsze powinny być przyjęte. To dlatego, wreszcie, życie zawsze ma być chronione i kochane, od poczęcia do swojego naturalnego końca. I to jest miłość. [katecheza podczas modlitwy Regina Coeli, 6.05.2018]
+

© Antoine Mekary | ALETEIA