7 / 12
Aborcja nie jest sposobem na rozwiązanie problemu!
Niestety, państwa i instytucje międzynarodowe promują również aborcję jako jedną z tak zwanych «podstawowych usług» w ramach pomocy humanitarnej. Smutno jest widzieć, jak proste i wygodne stało się dla niektórych odrzucanie życia jako sposobu na rozwiązanie problemów, które mogą i powinny być rozstrzygane na korzyść matki oraz nienarodzonego dziecka. [przesłanie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji 75-lecia jej istnienia, 25.09.2020]
+

© Antoine Mekary | ALETEIA