7 / 10
Akwizgran. Spodnie
Od ponad 660 lat wierni pielgrzymują do Akwizgranu (Niemcy), aby uczestniczyć w prezentacji relikwii. Przybywają, by oddać kult czterem relikwiom, które od czasów Karola Wielkiego, przechowywane są jak skarb w katedrze w Akwizgranie. Około roku 800 monarcha miał otrzymać je w darze z Jerozolimy. Od 1349 roku co siedem lat pokazywane są przybyłym z całego świata pielgrzymom.
+

© Geolina163/Creative Commons/CC-BY-SA-3.0