4 / 9
Kaplica bizantyjska
Pozostałości po bizantyjskiej kaplicy, szacowane na V-VI w., wydobyte w Masadzie.
+

© Oren Rozen - CC BY-SA 3.0