5 / 9
Klasztor Mar Saba
Prawosławny klasztor na Pustyni Judzkiej zaczął działać ok. V w. Przebywali tu mnisi nazywani – od nazwy miejsca – sabaitami.
+

© Effib - CC BY-SA 3.0