6 / 9
Herodium
Jedna z fortec Heroda. Józef Flawiusz wskazywał ją jako miejsce spalenia zwłok biblijnego króla, ale dokładna lokalizacja grobu pozostała nieznana. To popularne miejsce wśród turystów, także ze względu na edukacyjne wycieczki z przewodnikami.
+

© CC BY-SA 3.0