1 / 12
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Wrocławskie Ossolineum było siedzibą średniowiecznego Zakonu Krzyżowców. W połowie XIII w. prowadzili szpital, przytułek i jadłodajnię dla ubogich. Opieka była odpłatna, dzięki czemu zdobyli środki na wybudowanie murowanego budynku. Od strony wewnętrznej zachował się wirydarz, w którym hodowano m.in. kury i kaczki.
+

© Albin Marciniak/East News