10 / 12
Szkoła w Legnicy
Zespół poklasztorny Benedyktynek w Legnicy z XIII w. najpierw należał do dominikanów. W początkach XVI w. przybyły tam benedyktynki, lecz w 1810 r. umieszczono tam szkołę. Działa do dzisiaj, obecnie jako liceum ogólnokształcące.
+

© muzolph/Wikipedia | CC BY-SA 3.0