11 / 12
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Gdańsku to dawny klasztor franciszkanów, którzy w czasie reformacji zostali wygnani z miasta. Obiekt kilka razy zmieniał właścicieli. Obecnie zlokalizowano tu gdański oddział Muzeum Narodowego.
+

© Stako/Wikipedia | CC BY-SA 3.0