2 / 12
Biblioteka w Elblągu
Kościół św. Ducha w Elblągu pochodzi z XIII w. W średniowieczu obok kościoła mieścił się kompleks szpitalny. Od końca lat 70. ub. wieku  znajduje się tam Zespół Biblioteki Elbląskiej. Dawny kościół to obecna sala główna biblioteki.
+

© Stanislaw Bielski/REPORTER