3 / 12
Kotłownia miejska we Fromborku
Dawny rzymskokatolicki kościół św. Mikołaja wzniesiono pod koniec XIV wieku. W następnych latach był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Od lat 70. ub. wieku do 2002 r. mieściła się tam kotłownia miejska. Po latach obiekt wrócił do kościoła, jako przyszła siedziba muzeum diecezjalnego.
+

© WOJCIECH STROZYK/REPORTER