4 / 12
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Architektury we Wrocławiu to dawny klasztor bernardynów. W XVI w. przejęli go ewangelicy, a w latach 60. minionego stulecia został przekształcony w siedzibę muzeum.
+

© Siliesiac/Wikipedia | CC BY-SA 3.0