5 / 12
Siedziba PTTK w Łańcucie
Dawny kościół i klasztor dominikanów to siedziba Oddziału PTTK. W 1820 r. obiekt przejęli Austriacy. Na całe 100 lat umieszczono tam szpital wojskowy, a od 1919 r. – urzędy państwowe. Od 1968 r. jest tu dom wycieczkowy i restauracje oraz biura turystyczne.
+

© Wojciech Muła/Wikipedia | CC BY-SA 4.0