6 / 12
Szpital i przedszkole we Wrocławiu
Dawny wrocławski kościół św. Anny na Wyspie Piaskowej jeszcze w początkach XIX w. służył celom religijnym. Zbudowany pięć wieków wcześniej był świątynią cmentarną, a po 1810 r. w obiekcie umieszczono szpital. Dziś mieści się tam przedszkole.
+

© Dawid Galus/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl