7 / 12
Zamek w Gostyninie
Sala Kolumnowa zamku w Gostyninie to dawny kościół neogotycki, początkowo należący do ewangelików, a po wojnie (do 1978 r.) do parafii rzymskokatolickiej. Później wzgórze zamkowe, którego częścią był kościół, należało do zakładów oświetleniowych „POLAM”. W 1995 r. obiekt przejęło miasto.
+

© Albin Marciniak/East News