8 / 12
Sąd i więzienie w Tarnowie
Dawny kościół Matki Boskiej Śnieżnej z XV w. należał do zakonu bernardynów. W początkach XIX w. mieścił się tam sąd z salą rozpraw w prezbiterium. Budynki klasztorne zaadaptowano na więzienie. Po wojnie zlokalizowano tam tarnowski magistrat, a obecnie parter zajmuje kaplica polskokatolicka. W niedziele celebrowana jest zaś liturgia prawosławna.
+

© Michcik/Wikipedia | CC BY-SA 4.0