9 / 12
Lokale gastronomiczne, biura we Wrocławiu
Były ceglany kościół św. Katarzyny i klasztor dominikanek w średniowieczu należał do największych kompleksów klasztornych Wrocławia. Wybudowany w XIII w., uległ sekularyzacji 600 lat później. W piwnicach i na parterze urządzono skład win, na piętrze – zbór luterański. Po wojnie umieszczono lokale gastronomiczne, biura i kluby muzyczne.
+

© Anikagra/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl