4 / 12
Rzeźba Matki Boskiej i św. Elżbiety podczas Nawiedzenia. Znajduje się na niej tekst Magnificatu w kilkunastu językach.
+

© Dolors Massot | Aleteia