5 / 9
W jednej z kościelnych sal znajduje się wystawa zawierająca informacje i zdjęcia obrazu z Manopello

© RaBoe|Wikimedia|CC BY-SA 3.0 DE