7 / 9
Wizerunek z Całunu Turyńskiego jest negatywem (po prawej), po lewej stronie rewers

© Dianelos Georgoudis|Wikimedia|CC BY-SA 3.0