5 / 10
Św. Franciszek Ksawery
Ten święty misjonarz ochrzcił ponad 700 tys. ludzi (a żył tylko 46 lat!). Jego świadectwo Ewangelii, które wspominamy 3 grudnia, pokazuje nam tę hojność i tęsknotę za Chrystusem, które charakteryzują czas Adwentu.
+

© Public Domain