12 / 12
"Nogi piłkarzy są ciężkie jak z waty" Andrzej Zydorowicz
+

© PhotoStock10 | Shutterstock