3 / 7
Ukraiński żołnierz z córką jeszcze przed wybuchem wojny.
+

© @kovalenko8380