12 / 12
Kaplica Barolo (Cúneo, Włochy)
To wyjątkowy projekt Sola LeWitta (ojca amerykańskiej sztuki konceptualnej) i Davida Tremletta, anglo-szwajcarskiego artysty. Powstał w 1998 roku. Wyróżnia się jasnymi i żywymi kolorami. Kaplica wykorzystuje budynek powstały w 1914 roku przez rolników z okolicznych winnic. Budowla służyła jako tymczasowe schronienie na wypadek złej pogody. Początkowo nazywano ją kaplicą Matki Bożej Łaskawej. Nigdy jednak nie stała się miejscem kultu. Nie jest konsekrowana. Dziś kościół jest ukochanym dziełem sztuki współczesnej i obowiązkowym miejscem na turystycznych szlakach. Jego kalejdoskopowa fasada stanowi stały element krajobrazu wzgórz północnych Włoch.
+

© Shutterstock | maudanros