5 / 12
Kaplica Bruder Klaus (Kolonia – Niemcy)
Projekt kaplicy św. Mikołaja z Flue, patrona Szwajcarii, został zamówiony u zdobywcy nagrody Pritzkera, Petera Zumthora w 1998 roku przez parę rolników. Jest wotum złożonym przez małżeństwo. Rolnik miał poważne problemy z sercem. Dzięki świętemu żył długo u boku żony. Świątynia została zbudowana w 2007 roku na wzgórzach Eifel w Niemczech, 55 km od Kolonii. Refleksje na temat postaci świętego skłoniły architekta do zaprojektowania budynku wpisującego się w ascetyczne i pustelnicze życie Klausa. Stworzył surową, prostą kaplicę, pozostającą w łączności z ziemią i pierwotnymi żywiołami. Konstrukcja składa się ze 112 pni drzew. Pochodzą one z lasu będącego własnością rolnika.
+

© Shutterstock | cc-images