1 / 5
Katakumby św. Kaliksta
Znane też jako „Krypta Papieży”. Znajdują się tu szczątki kilku papieży pochowanych między II a IV w. Są jednymi z najlepiej zachowanych z okresu wczesnego chrześcijaństwa. Sieć tuneli stworzona na polecenie papieża Kaliksta I zawiera szczątki 60 papieży i 50 męczenników. Miejsce odkrył włoski archeolog Giovanni Battista de Rossi. Dzięki starożytnym greckim inskrypcjom zidentyfikował groby co najmniej pięciu papieży: Poncjusza, Fabiana, Lucjusza I, Eutychiana i Anterusa.
+

© Cris Foto | Shutterstock