3 / 5
Katakumby Pryscylli
Znane z prawdopodobnie najwcześniejszego przedstawienia Maryi z Dzieciątkiem. Zbudowane w II w. na kamieniołomie, nazwane na cześć konsula Maniusa Aciliusa Glabrio, zabitego po przejściu na chrześcijaństwo z rozkazu cesarza Domicjana. Nazywane „Królową Katakumb”, gdyż pochowano tu wybitnych papieży, w tym Marcelina i Marcelego. Uważane za jedno z najważniejszych miejsc ze sztuką paleochrześcijańską. Są tu freski z III w. przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu.
+

© Public Domain