2 / 7
Opactwo Muckross
Opactwo Muckross, znajduje się w Parku Narodowym Killarney w hrabstwie Kerry. Zostało założone w 1448 roku jako klasztor franciszkanów. Spalone przez wojska Olivera Cromwella w 1652 roku.
+

© Daviddphotos | CC BY-SA 4.0