4 / 7
Opactwo Bective
Bective było opactwem cystersów. Założył je w 1147 roku Murchadh O Melaghlin, władca Meath. Rozwiązane w 1536 roku na rozkaz Henryka VIII.
+

© Klennon77 | CC BY-SA 4.0