5 / 7
Opactwo Mellifont
Mellifont było pierwszym klasztorem cystersów w Irlandii. Założone w 1142 roku przez św. Malachiasza z Armagh. Było domem mnichów wysłanych przez św. Bernarda z Clairvaux z Francji. W 1152 r. odbył się tu synod Kells. Rozwiązany w 1539 r.
+

© Brholden | Public Domain