7 / 7
Corcomroe
Założone pod koniec XII wieku opactwo cystersów Corcomroe (Burren, w hrabstwie Clare). Znajdowały się tu wspaniałe kamienne rzeźby, których autorstwo przypisuje się grupie rzemieślników z zachodniej Irlandii, znanej jako „Szkoła Zachodu”. W 1554 r. podczas kasaty klasztorów, przeszło w ręce prywatne, ale mnisi nadal zajmowali się opactwem i okalającym je polami. Ostatni opat, br. John O'Dea, mnich z Salamanki, został mianowany w 1628 roku.
+

© Andreas F. Borchert | CC BY-SA 4.0