2 / 5
Św. Maksymilian Maria Kolbe
Innym świętym, do którego warto się zwrócić o wstawiennictwo, jest św. Maksymilian. Zakonnik propagował trzeźwość i wielokrotnie pisał o tym na łamach „Rycerza Niepokalanej”. Zwracał uwagę, że zmaganie się z problemem alkoholowym to nie tylko walka z konkretną substancją, ale i walka duchowa. Podkreślał, że fundamentem trzeźwości narodu jest Niepokalana i to Ona przychodzi z pomocą. 14 sierpnia przypada rocznica jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Św. Maksymilian jest patronem Ruchu Trzeźwości w Polsce.
+

© Public Domain