2 / 10
Medalik Wacława Walickiego

© fot. arch. rodzinne Amelii Walickiej