4 / 10
Więzienny portret Wacława Walickiego

© fot. Instytut Pamięci Narodowej