5 / 10
Nakaz przyjęcia do więzienia Wacława Walickiego

© fot. Instytut Pamięci Narodowej